آموزش برنامه نویسی و طراحی وب


نتایج جستجو برای دسته بندی java

19 مقاله یافت شد


نمونه سازی کلاس و ایجاد متغییر مرجع

نمونه سازی کلاس و ایجاد متغییر مرجع

it3du 
1681 
2016-10-29 


با تعریف کلاس در جاوا، اشیای واقعی را ایجاد نمی کنید. کلاس یک توضیع انتزاعی از یک شی است. بنابراین برای استفاده از یک کلاس شما باید از آن کلاس نمونه سازی کنید. در این مطلب به نمونه سازی می پردازیم


کلاس ها در جاوا

کلاس ها در جاوا

it3du 
3663 
2016-10-23 


کلاس ها در جاوا جزء اصلی برنامه هستند. هر برنامه جاوا حداقل یک کلاس دارد. کلاس مجموعه ایی از متغییر ها و متد ها هستند


مجموع صفحات : 4