آموزش برنامه نویسی و طراحی وب


نتایج جستجو برای دسته بندی php

7 مقاله یافت شد


متد abs در PHP

متد abs در PHP

it3du 
220 
2017-09-13 


کاربرد و عملکرد متد abs در زبان برنامه نویسی PHP


تابع eval در PHP

تابع eval در PHP

it3du 
523 
2017-07-26 


این تابع رشته ای به عنوان کد php دریافت می کند و بعد از ارزیابی آن ، رشته به صورت کد php اجرا می شودمجموع صفحات : 2