آموزش برنامه نویسی و طراحی وب


آموزش

java

مقالات با تگ متد ها در php

2 مقاله یافت شد

متد abs در PHP

it3du  220  مدیر  2017-09-13 

متد abs در PHP

کاربرد و عملکرد متد abs در زبان برنامه نویسی PHP


تابع eval در PHP

it3du  523  مدیر  2017-07-26 

تابع eval در PHP

این تابع رشته ای به عنوان کد php دریافت می کند و بعد از ارزیابی آن ، رشته به صورت کد php اجرا می شود