آموزش برنامه نویسی و طراحی وب


آموزش

java

مقالات با تگ eval

1 مقاله یافت شد

تابع eval در PHP

it3du  524  مدیر  2017-07-26 

تابع eval در PHP

این تابع رشته ای به عنوان کد php دریافت می کند و بعد از ارزیابی آن ، رشته به صورت کد php اجرا می شود