آموزش برنامه نویسی و طراحی وب
نتایج جستجو برای تگ eval


تابع eval در PHP

این تابع رشته ای به عنوان کد php دریافت می کند و بعد از ارزیابی آن ، رشته به صورت کد php اجرا می شود
  722   2017-07-26   php   0   it3du
ادامه
تابع eval در PHP