آموزش برنامه نویسی و طراحی وب


طراحی سایت لابدان
طراحی نرم افزار با جاوا


این مقاله جز یک گروه آموزشی می باشد. لیست آموزش ها در زیر هستند

آموزش java

مقدمات زبان جاوا قسمت 1
انواع داده‌ها در جاوا Data type قسمت 2
آماده سازی محیط برنامه نویسی و اجرای برنامه‌های جاوا قسمت 3
ساختار های کنترلی در جاوا قسمت 4
عملگر ها در جاوا operator قسمت 5
عبارات یا expression ها در جاوا قسمت 6
متغییر های نوع داده اولیه و متغییر های مرجع قسمت 7
متغییر ها و ثوابت در جاوا قسمت 8
متد بازگشتی در جاوا قسمت 9
کلاس ها در جاوا قسمت 10
نمونه سازی کلاس و ایجاد متغییر مرجع قسمت 11
سازنده ها در جاوا قسمت 12
اشاره گر this قسمت 13
معرفی چند کلاس کاربردی جاوا قسمت 14
آرایه چیست قسمت 15
وراثت چیست قسمت 16
عملگر ها در جاوا operator

مرتضی  
2016-10-20 04:50:52  
2634  
java  

انواع عملگر ها در جاوا و اولویت آنها در عبارت های ترکیبی

 

عملگر ها

نماد هایی برای هستند که اعمال خاصی را انجام می دهند.

به عنوان مثال نماد + عملگری است که عمل جمع را انجام می دهد.برای دستکاری داده‌ها و ترکیب آن‌ها با هم از عملگر استفاده می شود.

عملگر ها در جاوا انواع متفاوتی دارند:

عملگر های محاسباتی

عملگر های رابطه ایی

عملگر های منطقی

عملگر های ترکیبی

عملگر های محاسباتی

برای انجام محاسبات مورد استفاده قرار می گیرند.

عملگر های +, -, /, و * به ترتیب اعمال جمع تفریق تقسیم و ضرب را انجام می دهد.

عملگر ٪ دو عدد صحیح را بر هم تقسیم می‌کند باقیمانده تقسیم را بر می گرداند.

عملگر افزایش (increment) یک واحد به مقدار عملوندش اضافه می‌کند و نتیجه در همان عملوند قرار می گیرد.

عملگر کاهش (decrement) یک واحد از مقدار عملوندش کاهش می‌دهد و نتیجه در همان عملوند قرار می گیرد.

 

 عملگر های محاسباتی

 

عملگر = + / * % ++ --
نام تفریق جمع تقسیم ضرب باقیمانده تقسیم افزایش کاهش
مثال x = y x + y x / y x * y x % y x++ or ++y x-- or --x

عبارات محاسباتی چیست ؟

ترکیبی از متغیر ها ثوابت و عملگر ها است.چند نمومه از عبارات محاسباتی:

 

x + y / 2 * 5 + m
x * y / m + 2
x / 2
(m + n) * 2 + ++x

 

چند مثال:

 

int x, y = 10;
x = y++;


در اینجا مقدار اولیه y برابر با ۱۰ است. با استفاده از عملگر انتساب ( = ) مقدار y++ را به x انتساب می دهیم.این عمل باعث می‌شود ابتدا مقدار جاری y به x نسبت داده بشه بعد از آن مقدار y یک واحد به آن اضافه شود. مقدار x پس از انجام کد ۱۰ و مقدار y برابر ۱۱ می شود.

اما در مثال بعدی مقدار y که یک واحد به آن اضافه می‌شود به x نسبت داده می‌شود

 

int x, y = 10;
x = ++y;

 

در اینجا مقدار x برابر با y+1 می شود. یعنی قبل از عمل انتساب یک واحد به y اضافه می‌شود و بعد مقدار جدید y به x انتساب داده می شود.

 

عملگر های رابطه ایی

برای مقایسه عملوند ها استفاده می‌شود که عملوند های مقایسه ایی هم خوانده می شوند.

اعمالی مثل تساوی دو مقدار کوچک‌تر بزرگ‌تر بودن نا مساوی و غیره توسط این عملگر ها انجام می شود.

 

عملگر های رابطه ایی

عملگر < <= > >= != = ==
نام کوچکتر کوچکتر یل مساوی بزرگتر بزرگتر یا مساوی نامساوی انتساب تساوی
مثال x< y x <= y x > y x >= y x != y x = y x == y

عملگر های منطقی

بر روی عبارات منطقی که دارای ارزش درستی یا نادرستی است عمل می کند.

 

عبارات منطقی چیست ؟

عبارات منطقی دارای دو ارزش درستی یا نادرستی است. ارزش درستی با true و ارزش نادرستی با false نشان داده می شود.این عبارات از عملگرها و عملوند ها تشکیل شده‌اند و true یا false بر می گردانند.

به مثال زیر توجه کنید:

 

int x = 5, y = 20, m = 10;
boolean result;
result = (y > x) && (x <= m);

 

مقدار متغیر result با انجام محاسبات (y > x) و (x <= m) که هر دو ارزش درستی دارند (با توجه به مقدار هایشان و حساب کتاب ساده) برابر با true است.

عملگر && تعیین می‌کند که هر دو عبارت باید ارزش درستی داشته باشند تا جواب مجموع نیز ارزش درستی داشته باشد. بنابراین با false بودن یکی از عبارات در این حالت کل مجموعه ارزش نا درستی پیدا می کند.

 

عملگر های منطقی

عملگر ! && ||
نام not and or
مثال !x x > y && m < p x > y || m < p

عملگر های بیتی

این عملگر ها بر روی بیت‌ها عمل می کنند. می‌دانید که بیت‌ها یا صفر هستند یا یک.

عملگر های بیتی

عملگر & | ^
نام and or xor
مثال x & y x | y x ^ y

 

نتیجه عملگر & زمانی ۱ است که هر دو بیت یک باشند در بقیه حالات صفر است.

نتیجه عملگر | زمانی صفر است که هر دو عملوند صفر باشند در بقیه حالت‌ها یک است.

نتیجه عملگر ^ زمانی یک است که یکی از بیت‌ها یک و دیگری صفر باشد و در بقیه حالات صفر است.

 

عملگر های ترکیبی

عملگر هایی که تا کنون بررسی شدند می‌توانند با هم ترکیب شوند و عملگر های جدیدی به نام عملگر های ترکیبی به وجود بیاورند.

 

معادل += -= *= /= %=
نام انتساب انتساب تفریق انتساب ضرب انتساب تقسیم انتساب باقیمانده تقسیم
مثال x += y x -+ y x *= y x /= y x %= y
مثال x = x + y x = x - y x = x * y x = x / y x = x% y

 

عملگر ? یا عملگر شرطی

نام این عملگر عملگر شرطی است.

عباراتی را ارزیابی می‌کند و بر اساس آن مقداری را در متغییر قرار می دهد.

 

Variable = expression 1 ? expression 2 : expression 3

 

عبارت ۱ ارزیابی می‌شود و چنانچه ارزش درستی داشته باشد حاصل عبارت ۲ در متغیر قرار میگیرد وگرنه حاصل عبارت ۳ در متغییر قرار می گیرد.

مثال

 

int x, y;
x = 5;
y = x > 1 ? x * 2 : x *3;

 

مقدار y برابر با ۱۰ می شود.

 

می توانید انتشار قسمت ها جدید آموزش برنامه نویسی و به روز رسانی های جدید سایت را از کانال تلگرام ما دنبال کنید  و یا از قسمت انتهایی سایت ، آدرس it3du را در سایر شبکه های اجتماعی پیدا کنید

 

منبع: it3duطراحی نرم افزار جاوا

به اشتراک بگذارید

فیس نما   فیس نما   فیس نما   فیس نما   فیس نما   فیس نما   کلوب   فیس نما  

مطالب مرتبط

مقاله مشابهی وجود ندارد


دیدگاه کاربران

دیدگاهی وجود ندارد


دیدگاهی ارسال کنید

  نظر شما پس از تایید نویسنده نمایش داده می شود

  نظرات به صورت فینگلیش تایید و جواب داده نمی شوند

  برای وارد کردن کد برنامه نویسی متن بالای تکست باکس را مطالعه فرمایید

  گزینه captcha برای تشخیص انسان از ربات را حتما قبل از ارسال انتخاب کنید

  ایمیل شما در سایت منتشر نمی شود

  پر کردن فیلد های ستاره دار الزامی می باشد

نام *
ایمیل *
وب سایت

استفاده از کد HTML مجاز نمی باشد

متن های انتخاب شده را می توانید با دکمه p به پاراگراف تبدیل کنید

برای وارد کردن کد برنامه نویسی ابتدا متن مورد نظرتان را انتخاب کنید و سپس زبان مورد نظر خودتان را از طریق دکمه ها انتخاب کنید

محتوای دیدگاه *

خروجی کامنت