نحوه تعریف متغییر ها و ثوابت در جاوا

 

متغییر ها و ثوابت (variables & constant)

هدف اصلی برنامه‌ها در جاوا انجام محاسبات و دستکاری داده‌ها است. داده‌ها قبل از دستکاری شدن باید وارد حافظه شوند . در این بخش یاد می گیریم که چگونه داده‌ها را در حافظه کامپیوتر ذخیره کنیم.

دانستن نوع داده برای انجام محاسبات دقیق ضروری است.

ثابت (constant) مکانی از حافظه است که در اثنای اجرای یک برنامه تغییر نمی کند.

ذخیره داده‌ها در حافظه کامپیوتر یک فرایند دو مرحله ایی است

۱- به کامپیوتر دستور داده شود فضای حافظه با نام را تخصیص دهد.

۲- دستوری در برنامه گنجانده شود که داده‌ها را در حافظه ی تخصیص یافته قرار دهد.

سیستم کامپیوتری مکان حافظه ایی را انتخاب میکند که ممکن است در اجرا های مختلف برنامه متفاوت باشد. بنا براین دانستن نام مکان داده‌ها مهم است زیرا داده ی ذخیره شده در یک مکان حافظه ممکن است در جاهای مختلفی از برنامه مورد نیاز باشد.

متغیر : در جاوا اگر محتوای مکان حافظه در اثنای اجرای برنامه بتواند تغییر کند آن را متغیر می نامند.

برای نام گذاری متغیر ها و ثوابت از قانون نام گذاری برای شناسه ها استفاده می‌شود .

کلمات رزروی نمیتوانند نام ثابت یا متغیر ها باشد.

طول نام متغیر و ثابت محدودیتی ندارد .

نام متغیر ها و ثابت ها را طوری انتخاب کنید که بیانگر محتویات آن باشد .

در نام گذاری متغیر ها وثوابتی که از چند کلمه تشکیل شده‌اند غیر از کلمه اول بقیه را با حروف بزرگ شروع کنید مثل sumOfSalary که از سه کلمه تشکیل شده است .

اعلان و مقدار دادن به ثوابت

final کلمه رزروی است که مشخص میکند ثابتی در حال اعلان شدن است.

 

final dataType IDENTIFIER = value;

 

بهتر است شناسه ایی که به عنوان ثابت در نظر گرفته می‌شود باحروف بزرگ تایپ گردد.

اعلان چند ثابت:

 

final float CEN_PER_INCH = 2.56;
final int NO_OF_STUDENTS = 50;
final char BLANK=
final double PAY_YEAR = 15.75;

 

مقادیر این ثوابت در اثنای اجرای برنامه قابل تغییر نیستند.

 

اعلان متغیر ها

برای استفاده از متغیر ها باید آن‌ها را اعلان کرد. روش اعلان یک یا چند متغیر به صورت زیر است :

 

dataType identifier1, identifier2, … , identifierN;

 

در این شکل کلی dataType یکی از انواع معتبر در جاوا مثل int یا double و غیره است. Identifier1 تا identifierN اسامی یکی از متغیر ها است.

 

اعلان چند متغییر

 

double amount;
float sum;
char ch1, ch2;
int num1, num2;

 

دستور اول به کامپایلر جاوا می‌گوید که حافظه کافی برای ذخیره مقداری از نوع double به نام amount تخصیص دهد.تمام متغیر ها قبل از استفاده باید اعلان شوند وگرنه با خطایی از طرف کامپایلر جاوا مواجه می شوید.


برای مقدار دادن به متغییر ها سه روش امکان‌پذیر است.

۱- هنگام اعلان متغیر که به آن مقادیر ها مقادیر اولیه می گویند.

۲- پس از اعلان متغییر ها و از طریق دستور انتساب (عملگر =).

۳- پس از اعلان متغیر ها و با دستورات ورودی.

مثال‌هایی برای هر قسمت در بخش‌های بعدی بررسی خواهیم کرد.

 

می توانید انتشار قسمت ها جدید آموزش برنامه نویسی و به روز رسانی های جدید سایت را از کانال تلگرام ما دنبال کنید  و یا از قسمت انتهایی سایت ، آدرس it3du را در سایر شبکه های اجتماعی پیدا کنید

 

منبع: it3du