رسم اشکال هندسی در جاوا + سورس کد

 

در این برنامه با استفاده از کتابخانه های موجود در جاوا اشکالی همچون مستطیل دایره خط و چند ضلعی را در یک فریم رسم می کنیم.

 

import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Polygon;
import javax.swing.JFrame;
/**
 *
 * @author it3du.ir
 */
public class Shapes extends JFrame {
  
  public Shapes(){
    super("Shapes - cheknevis.blog.ir");
    setSize(600, 600);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setLocationRelativeTo(null);
    
  }
  
  @Override
  public void paint(Graphics g){
    super.paint(g);
    g.setColor(Color.blue);
    g.drawLine(50, 200, 150, 400);
    g.setColor(Color.red);
    g.drawRect(50, 55, 150, 50);
    g.setColor(Color.green);
    g.drawOval(100, 120, 150, 150);
    Polygon poly = new Polygon();
    poly.addPoint(250, 55);
    poly.addPoint(250, 100);
    poly.addPoint(350, 100);
    g.drawPolygon(poly);
    poly.addPoint(500, 55);
    poly.addPoint(500, 100);
    poly.addPoint(350, 100);
    g.fillPolygon(poly);
  }
  
  public static void main(String[] args){
    Shapes s = new Shapes();
    s.setVisible(true);
  }
  
}

 

اگر سوالی در رابطه با این کد بود می توانید در قسمت نظرات اعلام کنید

 

 

می توانید انتشار قسمت ها جدید آموزش برنامه نویسی و به روز رسانی های جدید سایت را از کانال تلگرام ما دنبال کنید  و یا از قسمت انتهایی سایت ، آدرس it3du را در سایر شبکه های اجتماعی پیدا کنید

 

منبع : it3du.ir