عبارت SELECT در SQL و نحوه استفاده آن

 عبارت SELECT برای انتخاب داده ها از یک پایگاه داده استفاده می شود.

داده ها در یک (Result Table) ذخیره شده و برگشت داده می شوند. (Return می شوند) که Result-Set نام دارد.

 

سینتکس SELECT

به صورت زیر یک دستور SELECT نوشته می شود:

 

SELECT column1, column2, …
FROM table_name;

 

در عبارت بالا، column1 و column2 نام فیلد هایی از جدول (table_name) هستند که مایل به دریافت داده های آن هستیم. اگر مایل به برگشت داده از تمامی فیلدهای موجود در جدول هستید باید از عبارت زیر استفاده کنید:

 

SELECT * FROM table_name;

 

زمانی که از * استفاده می کنید، سیستم پایگاه داده تمامی فیلدهای موجود از جدول مورد نظر را بر می گرداند.

 

پایگاه داده نمونه

پایگاه داده ای با نام school و جدول students را در نظر می گیریم. محتویات جدول students به صورت زیر است:

 

Age Field Name ID
25 IT Ali 3385265
26 SW Reza 6685532
27 HW Kamran 6957102

 

مثالی از جستجوی دو ستون در جدول students

مثال زیر برای انتخاب دو ستون student name و student field از جدول students است:

 

SELECT Name, Field FROM students;

 

با اجرای دستور بالا result-set به صورت زیر می باشد.(داده ها به صورت جدول برگردانده می شوند)

 

Field Name
IT Ali
SW Reza
HW Kamran

 

مثال از برگرداندن تمامی محتوای جدول درSQL

مثال زیر تمام ستون های موجود در جدول students را بر می گرداند:

 

SELECT * FROM students;

 

Age Field Name ID
25 IT Ali 3385265
26 SW Reza 6685532
27 HW Kamran 6957102

 

مقاله پیش رو توسط it3du.ir تهیه شده است و از منابع زیر کمک گرفته شده:

w3schools.com