حلقه for در برنامه نویسی php

 در قسمت دوازدهم از آموزش برنامه نویسی php می خواهیم حلقه های for را مورد بررسی قرار دهیم. یکی از پرکاربرد ترین فعالیت ها در برنامه نویسی استفاده از حلقه های تکرار می باشد. حلقه های تکرار این قابلیت را فراهم میکنند تا بتوانیم یک تکه کد را به تعداد دفعاتی مشخص یا نا مشخص تکرار کنیم. برای مثال آرایه ای از اعداد را داریم. اگر بخواهیم مقدار هر عنصر آرایه را در 10 ضرب کنیم، می توانیم از یک حلقه for ساده استفاده کنیم.

حلقه for

از حلقه for برای اجرای یک بلوک از کد برنامه به تعداد دفعات مشخصی استفاده می شود.

این حلق، سه پارامتر دارد.

 • پارامتر اول، مقدار اولیه شمارشگر حلقه
 • پارامتر دوم، شرط حلقه را در خود دارد و قبل از هر بار اجرای حلقه کنترل می شود تا در صورت true بودن آن، حلقه باز هم تکرار می شود.
 • پارامتر سوم،  نیز مقدار شمارشگر حلقه را افزایش می دهد و در انتهای هر بار تکرار حلقه، اجرا می شود

کد زیر شکل ساده ای از حلقه for را نشان می دهد که اعداد 0 تا 9 را چاپ می کند

for ($i = 0; $i < 10; $i++) {
  echo $i;
}

امکان حذف عهر پارامتر وجود دارد می توانیم حلقه for را به چند شکل متفاوت بنویسیم. برای مثال اگر پارامتر های اول و سوم حذف شوند، حلقه for مانند حلقه while عمل خواهد کرد.

for (;$i < 10;) {
  echo $i++;
}

همچنین می توان پارامتر های اول و سوم را به چند دستور جداگانه که با کاراکتر ویرگول (,) از هم جدا شده اند تقسیم کرد. کد زیر اعداد 0 تا 9 را چاپ می کند.

for ($i = 0, $x = 9; $i < 10; $i++, $x--) {
  echo $x;
}

پیمایش آرایه با for

زمانی که یک آرایه دارید و نیاز به پیمایش آن است می توانید از حلقه for استفاده کرد. برای مثال می توان از متد sizeof یا count را با استفاده از for بکار گرفت. کد زیر به وضوح این مورد را نشان می دهد.

$my_array = [1, 2, 3, 4, 5];
for ($i = 0; $i < count($my_array); $i++) {
  echo $my_array[$i];
}

کد بالا از یک حلقه for استفاده می کند تا با استفاده از شمارشگر موجود در حلقه به عناصر آرایه در هر تکرار دسترسی داشته باشد.

در قسمت بعدی با حلقه foreach آشنا می شویم و کاربرد آن را در PHP بررسی خواهیم کرد.