تفاوت آرگومان و پارامتر در برنامه نویسی چیست؟

 شابد بازها پیش آمده باشد که در استفاده از توابع، دو عبارت آرگومان و پارامتر را استفاده کرده باشید و خیلی هم به تفاوت و مفهوم آنها دقت نکرده باشید. اما تفاوت میان این دو عبارت جالب است و هرکدام مفهوم خاصی را می‌رسانند.

آرگومان در توابع برنامه نویسی چیست

زمانی که شما توابعی را ایجاد میکنید، امکان دارد تابع مورد نظر دارای ورودی هایی باشد. به متغییر هایی که ما در زمان تعریف تابع ایجاد میکنیم، پارامتر گفته می‌شود.

function sum(parameter1, parameter2) {
   return parameter1 + parameter2;
}

زمانی تابعی تعریف میکنید، متغیر های ورودی آن پارامتر نام دارند.

بیشتر بخوانید: تابع در php

حالا در ادامه مفهوم آرگومان را بررسی میکنیم.

آرگومان در توابع برنامه نویسی چیست

در زمان فراخوانی توابع، هرگاه تابع دارای پارامتر باشد، مقادیری که در زمان فراخوانی ارسال می‌شوند، آرگومان نام دارند. مثال زیر را ببینید.

// پارامتر
function sum(parameter1, parameter2) {
   return parameter1 + parameter2;
}

value = sum(10, 20); // آرگومان

کد‌های ذکر شده در مثال به صورت شبه کد بوده و صرفا برای بیان موضوع استفاده شده است.

بیشتر بخوانید: کلاس ها در جاوا

امیدوارم این نکته از برنامه نویسی برای شما مفید واقع شده باشه.