IT3DU.IR
dark_mode  

سطوح دسترسی در php

سطوح دسترسی و عملکرد آنها در کلاس ها. انواع سطوح دسترسی private public protected برای متغییر ها و توابع را بررسی خواهیم کرد.

13 اسفند 1399     پی اچ پی

عملگر instanceof در php

این عملگر یکی از کلمات کلیدی در زبان php است که با استفاده از آن می توان آزمایش کرد که یک شی از یک کلاس خاص می باشد یا خیر

30 بهمن 1399     پی اچ پی

ارث بری در php

ارث بری یا inheritance یکی از مباحث مهم در برنامه نوبسی و شی گرایی محسوب می شود. در این مقاله به بررسی ارث بری در php می پردازیم

14 بهمن 1399     پی اچ پی