IT3DU.IR
dark_mode  

مطالب محبوب

کلاس ها در جاوا

 

آرایه چیست

 

اجرای یک برنامه ساده با استفاده از cmd در جاوا

 

رسم مستطیل دایره خط و چند ضلعی در جاوا

 

تابع eval در PHP

این تابع رشته ای به عنوان کد php دریافت می کند و بعد از ارزیابی آن ، رشته به صورت کد php اجرا می شود

4 مرداد 1396     پی اچ پی

آرایه چیست

آرایه ساختمان داده ایی است که می تواند چندین قلم داده همنوع را در شی به نام آرایه ذخیره کند

30 بهمن 1395     جاوا