نقل قول روز   افرادی که نه گفتن برایشان دشوار باشد، زندگیشان را گم خواهند کرد و قربانی خواسته های کسانی می شوند که از آنها درخواستی داشته اند.

کلاس ها در جاوا

 

آرایه چیست

 

رسم مستطیل دایره خط و چند ضلعی در جاوا

 

اجرای یک برنامه ساده با استفاده از cmd در جاوا

 

سازنده ها در جاوا

 
19 اردیبهشت 1399

عبارت WHERE در SQL

از عبارت WHERE برای فیلتر کردن رکورد ها استفاده می شود. در زمانی که نیار به استخراج رکورد های خاصی داریم از WHERE استفاده میکنیم

425     0
1