بدست آوردن اندازه صفحه نمایش با استفاده از جاوا

چگونه در جاوا طول و عرض صفحه نمایش را بدست بیاوریم. در این مقاله شما با استفاده از کتابخانه استاندارد جاوا طول و عرض صفحه نمایش رو به دست می آورید

2167     0