رشته ها در برنامه نویسی PHP

رشته ها و کاربرد آن ها در زبان برنامه نویسی PHP. اعلان متغییر از نوع رشته ای در PHP

1412     0