سازنده ها در php

سازنده یا constructor در php چیست و چه کاربردی دارد. در این مقاله سازنده های کلاس در php را بررسی میکنیم

257     0