تابع در php قسمت دوم

در این مقاله نکات تکمیلی در رابطه با تابع ها در php را بررسی میکنیم. حوزه و طول عمر توابع و توابع بی‌نام در این قسمت مورد بررسی قرار میگیرند

237     0