متد abs در PHP

کاربرد و عملکرد متد abs در زبان برنامه نویسی PHP

1805     0