تعریف متغییر سراسری در codeigniter

چگونه در فریمورک codeigniter یک متغییر سراسری تعریف کنیم که در کل برنامه قابل دسترس باشد

1603     0