کلاس در php

بررسی کلاس ها در php و نحوه استفاده از آنها. مزایا و اهداف کلاس چیست؟

237     0