تخریب کننده یا destruct در php

کلاس ها علاوه بر سازنده ها، دارای تخریب کننده ها یا destruct هستند. در این مقاله نحوه استفاده از destruct ها در php را بررسی میکنیم

565     0