IT3DU.IR
dark_mode  
1 بهمن 1399

کلاس در php

بررسی کلاس ها در php و نحوه استفاده از آنها. مزایا و اهداف کلاس چیست؟

591     0
13 اسفند 1399

سطوح دسترسی در php

سطوح دسترسی و عملکرد آنها در کلاس ها. انواع سطوح دسترسی private public protected برای متغییر ها و توابع را بررسی خواهیم کرد.

423     0
1