متغییر ها و ثوابت در جاوا

متغییر ها و ثوابت در جاوا چیستند و چه کاربردی دارند و نحوه اعلان متغییر و ثوابت چگونه می باشد...

3116     1